spolupráca

spolupráca s blogermi


Ak ste klikli na tento odkaz, pravdepodobne máte záujem o spoluprácu s mojím menom, blogom z čoho sa veľmi teším. Som otvorená všetkým zaujímavým ponukám. Verím, že sa dokážeme dohodnúť na niečom, čo sa bude páčiť nie len mne, ale spokojný budete hlavne vy. A preto ma neváhajte kontaktovať na email: alexcuchorova@gmail.com

Keď tvorím pre klientov, snažím sa aby príspevky okrem prezentovania produktu mali aj nejakú pridanú hodnotu vo forme kvalitného, zaujímavého textu spolu s kvalitnými fotkami, ktoré po dohode môžete kľudne využiť na vašej stránke, Instagrame či Facebook-u.

Teším sa na budúce spolupráce,

Alexandra.


If you clicked on this link, you are probably interested in working with my name and my blog, which I am very pleased about. I am open to all interesting offers. I believe that we can agree on something that will be liked not only by me, but mainly you will be satisfied. Therefore, do not hesitate to contact me by email: alexcuchorova@gmail.com

When I create for clients, I try to make the blogposts interesting and unique. In addition to presenting the product I also try to add value in the form of quality, interesting text together with quality photos, which after an agreement you can use on your website, Instagram or Facebook.

I look forward to future cooperation,

Alexandra. 

Form for Contact Page (Do not remove)